โต๊ะกลางโซฟา ,โต๊ะรับแขก ,โต๊ะรับแขกไม้ ,โต๊ะกลางรับแขก ,โต๊ะไม้รับแขก ,โต๊ะหน้าโซฟา ,โต๊ะกลางโซฟาไม้ ,โต๊ะวางหน้าโซฟา ,โต๊ะรับแขกไม้สัก
โต๊ะกลางโซฟา ,โต๊ะรับแขก ,โต๊ะรับแขกไม้ ,โต๊ะกลางรับแขก ,โต๊ะไม้รับแขก ,โต๊ะหน้าโซฟา ,โต๊ะกลางโซฟาไม้ ,โต๊ะวางหน้าโซฟา ,โต๊ะรับแขกไม้สัก